• 05325550129
 • ahmet@yolcubasi.com
 • Büyükçekmece, İstanbul, Türkiye

Biyosidal ve Medikal Ürün Danışmanlığı

Biyosidal


Zararlı organizmalar üzerinde ya da onlara karşı genel veya özel etki gösteren virüsler ve funguslar da dâhil olmak üzere bir madde veya mikroorganizmayı içeren bir veya birden fazla aktif madde kullanarak satışa hazır hale getirilmiş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden aktif maddeleri ve müstahzarları içeren ürünlere biyosidal ürün denir.

EK-V BİYOSİDAL ÜRÜN TİPLERİ VE BUNLARIN TANIMLARI

1. ANA GRUP: Dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler
Bu ürünlere yıkama losyonları, pudralar ve benzer ürünler gibi biyosidal etkisi olmayan temizleme ürünleri girmez.
2. Ürün Tipi: Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler
Hava, yüzey, eşya, ekipman ve mobilyaların dezenfeksiyonunda kullanılan (hastane yüzey dezenfektanları ve yosun öldürücü ürünler dahil olmak üzere kişisel, umumi ve sınai alanlarda) gıda ve yemlerde doğrudan kullanılmayan ürünlerdir. Kullanım alanlarına yüzme havuzları, akvaryumlar, banyo suları ve diğer sular; klima sistemleri, sağlık kuruluşları ve diğer kurumlardaki duvar ve yerler, kimyasal tuvalet malzemeleri, atık sular, hastane atıkları, toprak ve diğer substratlar (oyun sahalarında) dahildir.
3. Ürün Tipi: Veteriner hijyenine yönelik biyosidal ürünler
Bu gruptaki biyosidal ürünler veteriner hijyeni ve hayvanların tutulduğu, taşındığı ya da yaşadığı yerlerde kullanılan ürünlerdir.
4. Ürün Tipi: Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar
Ekipmanların, saklama kaplarının, tüketim aletlerinin, yüzeylerin ve üretimle bağlantılı olan boru hatlarının, insan ve hayvanlar için gıdanın, yemlerin ya da içeceklerin taşınması, depolanması ya da tüketiminde kullanılan aletlerin dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler.
5. Ürün tipi: İçme suyu dezenfektanları
İçme sularının dezenfeksiyonunda kullanılan ürünlerdir. (insan ve hayvanlar için)

BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATI NEREDEN ALINIR?

Biyosidal Ürün Ruhsatı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı`na ve T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu`na yapılan müracat neticesinde alınır.

BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATI NASIL ALINIR?

Piyasaya arz edilecek biyosidal ürünlerin mutlaka Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış olması gerekmektedir. Aksi halde yönetmelik çerçevesinde gerekli izinleri almadan faaliyet yürütenler ya da aldıkları izin belgesi kaybolan/tahrip olan ya da çeşitli sebeplerle geçerliliğini kaybettiği halde süresi içerisinde müracaatlarını yaparak izin belgesi üzerinde gerekli düzeltmeyi yapmayanların iş yerleri kapatılarak faaliyetleri durdurulur. Aynı zamanda sorumlular hakkında yasal işlem yapılır, para cezası gibi çeşitli müeyyideler uygulanır.

BİYOSİDAL ÜRÜN GEÇİCİ RUHSATI NASIL ALINIR?

Biyosidal ürün tipi-1 ve ürün tipi-19`a yönelik usül ve esaslar için tıklayınız.

Bu Alanda Verilen Hizmetlerimiz;

 • Ruhsat/Tescil başvurusu için gerekli bilgilerin derlenmesi
 • Genel danışmanlık
 • Ürün Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS) sertifikalı personellerce hazırlanması
 • Yönetmeliğe uygun etiket hazırlanması ve ön başvuru yapılması
 • Yetkilendirilmiş laboratuarlardaki analiz işlemlerinin takibi
 • Teknik dosyanın hazırlanıp Sağlık Bakanlığı’na sunulması
 • Etkili takip ve sonuçlandırma

Biyosidal Ürün Ruhsatı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı`na ve T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu`na yapılan müracat neticesinde alınır.

BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATI NASIL ALINIR?

Piyasaya arz edilecek biyosidal ürünlerin mutlaka Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış olması gerekmektedir. Aksi halde yönetmelik çerçevesinde gerekli izinleri almadan faaliyet yürütenler ya da aldıkları izin belgesi kaybolan/tahrip olan ya da çeşitli sebeplerle geçerliliğini kaybettiği halde süresi içerisinde müracaatlarını yaparak izin belgesi üzerinde gerekli düzeltmeyi yapmayanların iş yerleri kapatılarak faaliyetleri durdurulur. Aynı zamanda sorumlular hakkında yasal işlem yapılır, para cezası gibi çeşitli müeyyideler uygulanır.

BİYOSİDAL ÜRÜN GEÇİCİ RUHSATI NASIL ALINIR?

Biyosidal ürün tipi-1 ve ürün tipi-19`a yönelik usül ve esaslar için tıklayınız.

Bu Alanda Verilen Hizmetlerimiz;

 • Ruhsat/Tescil başvurusu için gerekli bilgilerin derlenmesi
 • Genel danışmanlık
 • Ürün Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS) sertifikalı personellerce hazırlanması
 • Yönetmeliğe uygun etiket hazırlanması ve ön başvuru yapılması
 • Yetkilendirilmiş laboratuarlardaki analiz işlemlerinin takibi
 • Teknik dosyanın hazırlanıp Sağlık Bakanlığı’na sunulması
 • Etkili takip ve sonuçlandırma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.